Výzkum/TAČR

V posledních letech dochází v naší společnosti k významnému rozvoji. Proto bylo vedením společnosti rozhodnuto o založení výzkumné skupiny, která se bude zabývat aplikovaným výzkumem. Assoc. Prof. Ivo Stachiv Ph.D. je od roku 2018 ve společnosti Drážní revize s.r.o. zodpovědný za vedení výzkumu a aplikaci výsledků výzkumu v průmyslu.  V současné době naše společnost podporuje výzkumné aktivity odrážející současný pokrok v nanotechnologiích, výzkumu nových materiálů,  zelené energii,  elektrotechnice,  strojírenství a na železnici. Výzkumné projekty lze shrnout do následujících kategorií:

  • Vývoj bezpečných železničních systémů, t.j. signalizace a automatické řízení vlaků
  • Vývoj aplikací na bázi inovativních 2D materiálů jako je například Grafen
  • Ultracitlivé senzory využívající  mikroelektroniku a nanomateriály jako třeba nanorezonátory nebo uhlíkové nanotrubice.
  • Výzkum pevných a polymerových tenkých vrstev a struktur s kontrolovatelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi pro různé aplikace využívající funkční materiály a vrstvy.
  • Mikro/nano roboty a bezdrátové pohonné systémy využívající slitiny s tvarovou pamětí.
Modulární počítač náprav 4.0 FW01010281

  Funkční vzorek Opticko-mechanický vláknový senzor deformace kolejnice FW01010281-V1

  Funkční vzorek Kompozitní piezoelektrický senzor přetvoření kolejnice FW01010281-V2

  Funkční vzorek Nanovláknový PVFD senzor deformace kolejnice FW01010281-V3

Funkční vzorek Komunikační modul LoRa s nezávislým zdrojem energie FW01010281-V4.
  Funkční vzorek Počítač náprav 4.0 FW01010281-V6
Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0 TM01000016

 Software R Vyhodnocovací sofware s AI TM01000016-V2

  Funkční vzorek IoT železniční snímač TM01000016-V1