Projektování zabezpečovacích zařízení

Zajišťujeme provádění projektů zabezpečovacích zařízení na železnici jak pro SŽDC (disponujeme pracovníky se zkouškou Z-06e), tak také pro další provozovatele dráhy (vlečky, vedlejší tratě apod.) na všech stupních projektové dokumentace. Pro potřeby DSP dokumentace disponujeme projektanty s autorizací Technologická zařízení staveb (IT), Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení (TE), Dopravní stavby (ID).
Při tvorbě realizační dokumentace jsme schopni projektovat úpravy těchto zařízení v provozu:
  • RZZ typ WSSB GS IIGS III
  • RZZ typ RPS60RPS60ARPS60B
  • RZZ typ AŽD-71
  • RZZ (srk) typ E (Polsko)
  • PSZZ typ MODESTMODEST-PES
  • PZZ typ AŽD-71
  • PZZ typ PZZ-ARE
  • Individuální typy
WSSB GS II, GS III

staniční zabezpečovací zařízení určená pro vlečková kolejiště, výrobce WSSB Berlin (bývalá NDR)

  

RPS60, RPS60A, RPS60B

staniční zabezpečovací zařízení určená pro vlečková kolejiště, výrobce AŽD Praha

AŽD-71

staniční zabezpečovací zařízení určená pro zabezpečení stanic bývalého ČSD (dnes SŽDC, ŽSR), ale také pro vlečky

RZZ typ E (srk typ E)

staniční zabezpečovací zařízení typ E použité v Polsku na státních drahách i na vlečkách

PSZZ MODEST, MODEST-PES

programovatelné staniční zabezpečovací zařízení MODEST (s reléovými interface) a MODEST-PES (s plně elektronickými interface), výrobce První Signální, a.s., určené pro vlečky v ČR a SR

PZZ typ AŽD-71

přejezdové zabezpečovací zařízení určené pro zabezpečení úrovňových křížení na tratích bývalého ČSD i pro vlečky

PZZ typ PZZ-ARE

modernizované přejezdové zabezpečovací zařízení AŽD-71, dodavatel ATE Cheb