Elektrická zařízení

Elektrická zařízení

Revize, prohlídky a zkoušky plynových zařízení v rozsahu:

 • elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
 • elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
 • trakční napájecí a spínací stanice,
 • trakční vedení,
 • elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
 • elektrická zařízení drážních vozidel,
 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní
  techniky,
 • elektrická zařízení lanových drah,
 • náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
 • zkušebny elektrických zařízení drah,
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování
  bezpečnosti drážní dopravy.