Zdvihací zařízení

Zdvihací zařízení

Revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení v rozsahu:

 • jeřáby železniční,
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním
  podvozku,
 • nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),
 • jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,
 • soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,
 • hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,
 • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní
  plošiny nepřenosné,
 • pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení
  pod napětím.