Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 101/2015-130-SPR/7 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení elektrických:
 • elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
 • elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
 • trakční napájecí a spínací stanice,
 • trakční vedení,
 • elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy s vyloučením mobilní části zabezpečovacích zařízení, která jsou umístěna na drážních vozidlech.

Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 101/2015-130-SPR/7 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení plynových:
 • zařízení pro plnění nádob plyny,
 • zařízení pro regulaci tlaku plynů,
 • tlakové stanice plynů,
 • zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
 • zařízení pro rozvod plynů,
 • zařízení pro odpařování plynů.

Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 12/2017-130-SPR/5 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení zdvihacích:
 • jeřáby železniční,
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku,
 • nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),
 • jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,
 • soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,
 • hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,
 • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné,
 • pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím.