Plynová zařízení

Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 101/2015-130-SPR/7 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení plynových:
  • zařízení pro plnění nádob plyny,
  • zařízení pro regulaci tlaku plynů,
  • tlakové stanice plynů,
  • zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
  • zařízení pro rozvod plynů,
  • zařízení pro odpařování plynů.