Plynová zařízení

Plynová zařízení

Revize, prohlídky a zkoušky plynových zařízení v rozsahu:

  • zařízení pro plnění nádob plyny,
  • zařízení pro regulaci tlaku plynů,
  • tlakové stanice plynů,
  • zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
  • zařízení pro rozvod plynů,
  • zařízení pro odpařování plynů.