Elektrická zařízení

Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 101/2015-130-SPR/7 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení elektrických:
  • elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
  • elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
  • trakční napájecí a spínací stanice,
  • trakční vedení,
  • elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
  • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
  • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy s vyloučením mobilní části zabezpečovacích zařízení, která jsou umístěna na drážních vozidlech.