Dopravní zařízení

Dopravní zařízení

Revize, prohlídky a zkoušky dopravních zařízení v rozsahu:

  • strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah,
  • pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
  • elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy,
  • pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou,
  • lyžařské a vodní vleky.