Zdvihací zařízení

Na základě pověření Ministerstva dopravy Č. j.: 12/2017-130-SPR/5 jsme schopni zajistit provedení komplexní technické prohlídky a zkoušky těchto určených technických zařízení zdvihacích:
  • jeřáby železniční,
  • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku,
  • nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy,
  • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod písmeny a) až c),
  • jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů,
  • soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla,
  • hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla,
  • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné,
  • pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím.