O nás

 

Společnost Drážní revize s.r.o. byla založena v roce 2014. Od té doby úspěšně působí v oblasti projektování, revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení. Do našeho portfolia patří železniční zabezpečovací zařízení, elektrárny, rozvodny a výměníkové stanice. Společnost má v současné době řadu externích spolupracovníku, převážně odborníků z různých technických oborů.

Za dobu své činnosti jsme úspěšně realizovali desítky větších i menších projektů po celé ČR a navázali jsme úzké vztahy s řadou firem, se kterými si vzájemně pomáháme při řešení technicky nebo logisticky náročných projektů. Při vývoji a aplikaci nových technologií rovněž spolupracujeme s vědeckými pracovníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V posledních letech dochází v naší společnosti k významnému rozvoji. Proto bylo vedením společnosti rozhodnuto o založení výzkumné skupiny, která se bude zabývat aplikovaným výzkumem. Assoc. Prof. Ivo Stachiv Ph.D. je od roku 2018 ve společnosti Drážní revize s.r.o. zodpovědný za vedení výzkumu a aplikaci výsledků výzkumu v průmyslu. V současnosti se výzkumné projekty společnosti zaměřují na oblast inovativních solárních panelů a oblast nových materiálů.

Trvale dbáme na špičkovou kvalitu naší práce. Pravidelně pro své zaměstnance a spolupracovníky pořádáme vzdělávací semináře, na kterých společně konzultujeme nové přístupy a možnosti v oblasti našeho podnikání. Vybraným spolupracovníkům hradíme školení renomovaných firem.