Tlaková zařízení

Revize tlakových zařízení

 

Revize, prohlídky a zkoušky tlakových zařízení v rozsahu:

 • parní generátory na drážních vozidlech, jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním
  přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 °C,
 • zásobníky páry akumulačních lokomotiv,
 • vzduchojemy drážních vozidel o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 5,
 • tlakové nádoby stabilní o pracovním přetlaku větším než 0,07 MPa, u nichž bezpečnostní
  součin z pracovního přetlaku v MPa a objemu v litrech je větší než 10,
 • tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových
  výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí1) včetně jejich
  výstroje,
 • tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě
  bezpečných věcí včetně jejich výstroje.